Διατοπική Συνεργασία “Νήσων Περίπλους”: Ο Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας», στο πλαίσιο του Μέτρου 421α των Τοπικών Προγραμμάτων του ’ξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 της Νησιωτικής Ελλάδος.
__________________________________________________________

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Νησιωτικών Περιοχών της Ελλάδος που έχει λάβει την μορφή του δικτύου με τίτλο “ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ” η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει αναλάβει δράσεις οι οποίες προβλέπεται να εκτελεσθούν με ίδια μέσα.
Στο πλαίσιο της έγκρισης του σχεδιασμού της ΕΤΑΛ Α.Ε. με απόφαση της ΕΔΠ, Νο 54/11.06.2014, εξουσιοδοτείται η υπηρεσιακή δομή της Εταιρείας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο να προβεί στην υλοποίηση του εγκεκριμένου από το συντονιστικό όργανο του Δικτύου ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, σχεδιασμού υλοποίησης.
Μέρος των δράσεων στις οποίες συμμετέχει η ΕΤΑΛ Α.Ε. αφορά την οργάνωση εκδήλωσης τον Μάιο 2014, με θεματικό αντικείμενο τις ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ως στοιχείο του Πολιτισμού που φέρει βάρος στην αναπτυξιακή πορεία των περιοχών παρέμβασης. Η συγκεκριμένη δράση αφορά το σύνολο των εταίρων του Δικτύου ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, και προβλέπει μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο με ενδεικτική χρονική προσέγγιση το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάιου 2014.
Παρατίθεται απόσπασμα του σχεδιασμού ο οποίος επικαιροποιείται με συνεχή εμπλουτισμό των ενεργειών.
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο με την παρούσα ανοικτή και διαρκή ανακοίνωση η οποία θα εμπλουτίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και την πορεία υλοποίησης του έργου θα ενημερώνει (στο συνημμένο αρχείο του παραπάνω υπερσυνδέσμου) για την ανάγκη εγγραφής και επιλογής συνεργατών, προμηθευτών και άλλων παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του σύμφωνα με τον παρακάτω υπερσύνδεσμο για την “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων δυνητικών συνεργατών-προμηθευτών για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών”.

_________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: ΜΕΝΟΥ-> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -> ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

http://www.etal-sa.gr/updates/show_news.php?subaction=showfull&id=1413376117&archive=&template=Fullpage
__________________________________________________________

Για το Δίκτυο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Share