Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188/11.01.2010 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ  Α.Ε. που αφορά στη «Δημιουργία βάσης δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια αγαθών» και την υπ’ αριθμ 231/31.06.2016 τροποποίηση-επικαιροποίηση της, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., ανακοινώνει:

την δημιουργία βάσης δεδομένων δυνητικών συνεργατών-προμηθευτών για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

 Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων καθώς και σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα υλοποιήσει η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ  Α.Ε. κατά την περίοδο 2007-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στη βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών και προμηθευτών συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά ή με  ιδία παράδοση στη διεύθυνση: Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ  Α.Ε., Ερμού 4 Μυτιλήνη 81100, με την ένδειξη «Βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών», ή με fax στο 22510 29577 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Σχετικά Αρχεία:

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (εκδοσή 29.12.2016)
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (έκδοση 29.12.2016)
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (έκδοση 29.12.2016)
    (επεξεργάσιμο αρχείο .docx)

 

 

Για την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση