Συγχρηματοδότηση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της 5ης πρόσκληση του άξονα 4 Leader ΠΑΑ, όπως προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο.

Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.

Σήμερα στάλθηκαν όπως προβλέπεται οι επιστολές στους ενδιαφερόμενους προς κοινοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων με απόδειξη παραλαβής.

Αναμένεται η έγκριση τροποποίησης του τοπικού προγράμματος και η έκδοση αποφάσεων ένταξης εντός των επόμενων εβδομάδων και στη συνέχεια η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων για το σύνολο των υπαγώγιμων επενδυτικών σχεδίων.

 

Απόσπασμα πρακτικών Απόφασης επί της διαδικασίας οριστικοποίησης αποτελεσμάτων και πίνακας κατάταξης, 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Share