Συγχρηματοδότηση

A. Δημιουργία Δικτύου Επιχειρήσεων στη Λέσβο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση Μητρώου Συνεργατών – (Παραδοτέο 5.1.6- Ενίσχυση Δικτύου Επιχειρήσεων)….

ΛΗΞΗ 13.06.2013
_________________________________________________________

Β. Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στη Λέσβο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση Μητρώου Συνεργατών – (Παραδοτέο 4.2.1 – Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας)

ΛΗΞΗ 13.06.2013
_________________________________________________________

Γ. Προμήθεια Εξοπλισμού για την υλοποίηση των ενεργειών των πράξεων ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ και ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με εταίρο την ΕΤΑΛ Α.Ε στη Λέσβο στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση Μητρώου Προμηθευτών για την προμήθεια εξοπλισμού, (ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ-Παραδοτέο 4.2.1 – Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ-Παραδοτέο 2.2.2, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ)

ΛΗΞΗ 13.06.2013

___________________________________________________________

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Γ.)
Τετάρτη, 14.08.2013

Προμήθεια Εξοπλισμού για την υλοποίηση των ενεργειών της πράξης ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (4.2.1) με εταίρο την ΕΤΑΛ Α.Ε στη Λέσβο στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας, ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013.

1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση Μητρώου Προμηθευτών για την προμήθεια εξοπλισμού, (ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ-Παραδοτέο 4.2.1 – Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας)

ΛΗΞΗ 03.09.2013

Share