ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08.04.2014
______________________________________________________________
“ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΑΑ (2014-2020).
Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ως επικεφαλής εταίρος του Κεντρικού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ), και ειδικότερα για την περιοχή παρέμβασης της ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ανακοινώνει τη διαδικασία συνέχισης υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στον άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013. (Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας).
Στις 31.12.2015, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 με μια σειρά ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί. Με νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις προέκυψε η δυνατότητα τα έργα αυτά να μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται και να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Για το Δίκτυο Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου
Αναστάσιος μ. Περιμένης
Υπέυθυνος Κ.Υ.Μ.

______________________________________________________________

1. Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

2. Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 312 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

3. Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 311 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

4. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΔ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΤΑΛ Α.Ε., 13.04.2016.

_________________________________________________________________

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση