_______________________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (από 29.12.2016)

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου στο πλαίσιο ανακατασκευής της  ιστοσελίδας – κόμβου www.etal-sa.gr – νέας τεχνολογίας που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα, απευθύνει πρόσκληση σε επαγγελματίες του είδους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών, προκειμένου να επιλέξει την συμφερότερη και πιο τεκμηριωμένη προσφορά, η οποία θα ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. -10.08.2017 –  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Για την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

 

 

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση