Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου απευθύνει πρόσκληση σε συνεργάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο δυνητικών συνεργατών, προκειμένου να επιλέξει τη συμφερότερη και πιο τεκμηριωμένη προσφορά του συνεργάτη που θα εξασφαλίσει την καθαριότητα των χώρων εργασίας της εταιρείας που στεγάζεται στον 1ο όροφο επί της οδού Ερμού 4 στη Μυτιλήνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. – 30.11.2017 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

 

Για την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

 

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση