26.10.2015, Η ΕΤΑΛ Α.Ε., ως Κεντρικός Υποστηρικτικός Μηχανισμός
για τα έργα του άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει:

“Σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, Μον. Β5, τονίζουμε ότι έως τις 15.11.2015, οφείλουμε να έχουμε αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία το σύνολο των πρακτικών και εγγράφων που αφορούν στην πληρωμή των έργων που έχουν κατατεθεί εγκαίρως στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και τις αντένες στο Βόρειο Αιγαίο.

Ολοκλήρωση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων, ΕΥΕ-ΠΑΑ, Μονάδα Β5.

1. Προτεραιότητα για την διασφάλιση των δικαιούχων όσον αφορά στη δυνατότητα χρήσης του όρου “Ανειλλημένες Υποχρεώσεις” θα δοθεί στα αιτήματα πρώτης πληρωμής με τουλάχιστον 20% δαπάνες επί του εγκεκριμένου προυπολογισμού
2. Σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου επισημαίνουμε ότι δημιουργούνται επιπλέον καθυστερήσεις.
3. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται ελλείψεις σε τεκμηρίωση ή δικαιολογητικά ή άλλα θέματα ασάφειας -μη αρτιότητας σε αιτήματα πληρωμής, με σχετική ειδοποίηση προς τον δικαιούχο θα αναστέλλεται η επεξεργασία του αιτήματος ως ότου γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και θα κατατίθενται αυτές με νέο πρωτόκολλο.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένο και υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι οι οποίοι προβλέπεται με καθυστέρηση να καταθέσουν αιτήματα πληρωμής. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει ιδιαίτερη επιβάρυνση στο σύστημα διεκπεραίωσης των αιτημάτων. Πρέπει οι δικαιούχοι να καταθέσουν πολύ νωρίτερα από τις 13.11.2015 που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα τα αιτήματά τους για να υπάρξει η δυνατότητα επεξεργασίας τους να γίνουν οι ενέργειες επιτόπιας επίσκεψης και αυτοψίας, και οι διοικητικές πράξεις πιστοποίησης προσεκτικά και όχι βιαστικά για να μην υπάρχουν σφάλματα.

Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή με τον χρόνο που μένει για ενέργειες να είναι περίπου δύο εβδομάδες.!

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
______________________________________________________________
Αναστάσιος Μ. Περιμένης
Υπεύθυνος K.Y.M.
______________________________________________________________
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
[ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑ 3-ΠΑΑ] ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ: ΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
______________________________________________________________
ΕΡΜΟΥ 4 , ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81 100, ΛΕΣΒΟΣ- ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/FAX +30 2251 0 29400/29577
E-Mail : [email protected][email protected]
Web site: www.etal-sa.gr
Skype : etal-sa – anastasios.m.perimenis
______________________________________________________________

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση