Σε συνέχεια της Δημοσίευσης της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά αυτή τη φορά έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Λέσβου, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει ξεκινήσει διαδικασία ενημέρωσης και εμψύχωσης μέσω μικρών εργαστηρίων επιχειρηματικότητας ώστε η πληροφόρηση να περάσει με ανοικτό και διαφανή μεθοδολογία στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού ή και κάθε ενδιαφερομένου.
Τα είδη των επιχειρήσεων και οι τομείς όπου δραστηριοποιούνται και μπορούν να χρηματοδοτηθούν
εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ – 27.05.2019 (προθεσμίες από 27.05.2019 έως 11.06.2019) (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

 

Για την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής

 

Share
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση