ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLLD/LEADER του ΤΠ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Νήσου Λέσβου «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών της νησιωτικής υπαίθρου» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, και ειδικότερα του Μέτρου 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», ανακοινώνουμε σήμερα 26.04.2022, τα αποτελέσματα εξέτασης 13 ενστάσεων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τη πρόσκληση το επόμενο βήμα είναι η ανακοίνωση του οριστικού πίνακα κατάταξης σύμφωνα με αίτημα της ΕΤΑΛ Α.Ε. για την χορήγηση υπερδέσμευσης η οποία θα καλύπτει το σύνολο των επιλέξιμων προτάσεων.

22044/18/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ)

22044/19/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (FALOON HAYDEN JOHN)

22044/20/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ)

22044/21/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ)

22044/22/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ)

22044/23/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΜΑΡΜΑΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ)

22044/24/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ)

22044/25/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ)

22044/26/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

22044/28/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

22044/30/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ)

22044/32/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ)

22044/33/26.04.2022, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (ΧΑΤΖΗΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)

Ο Προσωρινός πίνακας κατάταξης δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την ανακοίνωση της 31.03.2022, εν’ αναμονή ανακοίνωσης αποφάσεων στο πλαίσιο αιτήματος υπερδέσμευσης.

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γενικός Διευθυντής, Προϊστάμενος ΕΦ/ΟΤΔ-Α

Share