Συγχρηματοδότηση

Α. Παραδοτέο 4.1.2 – Ειδικά/Θεματικά πακέτα Τουρισμού Περιβάλλον/Πολιτισμός, Λέσβος

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, “ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ”» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ»
Στο πλαίσιο του έργου ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΕΤΑΛ Α.Ε. ως εταίρου του έργου για την δημιουργία εντύπων σύμφωνα με το συνημμένο κείμενο της ανακοίνωσης που αποτελεί τμήμα της εγκεκριμένης ενέργειας

Α. ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση Μητρώου Συνεργατών – (Παραδοτέο 4.1.2 – Ειδικά/Θεματικά πακέτα Τουρισμού Περιβάλλον/Πολιτισμός, Λέσβος)….

2. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – (Παραδοτέο 4.1.2 – Ειδικά/Θεματικά πακέτα Τουρισμού Περιβάλλον/Πολιτισμός, Λέσβος)….

ΛΗΞΗ 04.09.2013
___________________________________________________________

Β. Παραδοτέο 4.2.1 – Γραφείο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας-Δημιουργία εντύπου
___________________________________________________________
Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, [ΕΤΑΛ Α.Ε.], αποτελεί Εταίρο του έργου «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ, “ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ”» με ακρωνύμιο : «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Στο πλαίσιο του έργου ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΕΤΑΛ Α.Ε. ως εταίρου του έργου για την δημιουργία εντύπου σύμφωνα με το συνημμένο κείμενο που αποτελεί τμήμα της εγκεκριμένης ενέργειας

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση Μητρώου Συνεργατών – (Παραδοτέο 4.2.1 – Δημιουργία εντύπου )….

ΛΗΞΗ 04.09.2013

Share