Συγχρηματοδότηση

Το ΜΕΤΡΟ 3 “Αγροτουρισμός” υποδιαιρείται σε 4 υπο-μέτρα όπως παρακάτω:

 1. Αγροτουριστικά καταλύματα:
  Με το μέτρο αυτό
  α. Επισκευάστηκαν – αναπαλαιώθηκαν 12 υφιστάμενα κτίσματα που μετατρέπονται σε αγροτουριστικά καταλύματα (ξενώνες)
  β. Ανεγέρθηκαν 2 αγροτουριστικές μονάδες από τον Δήμο Καλλονής και την Κοινότητα Ιππείου.
  γ. Εξοπλίστηκαν με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τα δωμάτια του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Πέτρας.
  Φορείς υλοποίησης του έργου Φορείς υλοποίησης του έργου είναι 9 ΟΤΑ, 2 αγροτικοί συνεταιρισμοί και 4 ιδιώτες.

 2. Ιαματικές πηγές:
  Το μέτρο περιέλαβε τον εκσυγχρονισμό λουτρικών εγκαταστάσεων και χώρων υποδοχής λουομένων στους χώρους των ιαματικών πηγών στις περιοχές:
  • Θέρμα Κόλπου Γέρας
  • Εφταλού (Μόλυβος)
  • Λισβόρι
  • Πολιχνίτος

 3. Αρχαιολογικοί χώροι – Μνημεία:
  Κατασκευάσθηκε παραδοσιακό λιθόστρωτο πρόσβασης στο περίφημο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Μόριας και έγινε ανάπλαση της πλατείας Αγ. Βασιλείου. Φορέας υλοποίησης είναι η Κοινότητα Μόριας.

 4. Μέτρα στήριξης ειδικού τουρισμού:
  Πρόκειται για 13 επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους ΟΤΑ της Λέσβου και την ΕΑΣ Λέσβου και αναφέρονται σε μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε αίθουσα σεμιναρίων και βιβλιοθήκη, σε διαρρύθμιση παλιού ελαιοτριβείου σε αίθουσα ψυχαγωγίας, σε αναστήλωση παλιού μύλου, σε διαμορφώσεις παραλίων, υδρευτικά δίκτυα, διαμορφώσεις πλατειών, καλύψεις χειμάρρων, σε εσωτερική οδοποιία, σε διαμόρφωση κοινοτικού ιπποδρομίου και σε δημιουργία συστήματος κράτησης δωματίων.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ