Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κ.Π. LEADER PLUS - ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΣΒΟΣ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ» ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ ΑΕ.

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας μας εγκρίθηκε, με την αριθ. 830/1.8.2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί την  Ομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.) η οποία:

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΜΑΙΟΣ 2005.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (.doc, 67 Kb)


I.                                           ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (.doc, 113 Kb)

II.                                         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (.doc 2.3 Mb)

III.                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (.doc, 1.8 Mb)

 


ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


ΜΕΤΡΟ 1.2 - Ενισχύσεις σε επενδύσεις – στήριξη της επιχειρηματικότητας

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ – 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 - (.doc, 680 Kb)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΕΤΡΟ 1.2 – (.xls, 199 Kb)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.1.6 – ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – (.xls 59 Kb)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.2.2 – ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – (.xls 55 Kb)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΜΕΤΡΟ 1.2 – (.xls 68 Kb)

 

 

 

 

 


ΜΕΤΡΟ 1.4 - Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ – 1.4.1, 1.4.2 - (.zip, 640 Kb)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.4.1 & 1.4.2 – (.xls, 163 Kb)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΜΕΤΡΟ 1.4 – (.xls 39 Kb)


Το Πληροφοριακό Υλικό και οι φάκελοι υποψηφιότητας με όλα τα παραρτήματά τους είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή και σε CD-ROM. Η παραλαβή των υποδειγμάτων φακέλων υποψηφιότητας και η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνεται στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε.  www.etal-sa.gr

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΕΡΜΟΥ 4, ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ, 81100. ΤΗΛ/FAX – 22510 29400/29577

www.etal-sa.gr   -   e-mail:    netba@etal-sa.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΕΟΚΛΗΣ ΤΣΑΓΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων  www.minagric.gr

 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ΕΤΑΛ Α.Ε. θα έχει την ευθύνη για τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των επενδυτών για αλλαγές στις διαδικασίες, τροποποιήσεις και γενικότερα κάθε αλλαγή η οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν υλικό ενημέρωσης το οποίο διαθέτει στους υποψήφιους επενδυτές.

Το παρόν ενημερωτικό υλικό και τα παραρτήματά του προετοιμάστηκαν αποκλειστικά από στελέχη της ΕΤΑΛ Α.Ε., η εταιρεία κατέβαλε σοβαρή προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα, είτε στη σύνταξη, νόημα, ή διαδικασία τυπογραφείου, εάν τυχόν υπάρξουν σημεία στα οποία εντοπιστεί σφάλμα, ή ασάφεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία ούτως ώστε να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις ή διευκρινήσεις.

Η Εταιρεία θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην διεύθυνση και τα στελέχη της Υπηρεσίας Διαχείρισης της Κ.Π. LEADER PLUS, για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχαν σε όλη την διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Π. LEADER PLUS – Τ.Π. ΛΕΣΒΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ