ΕΤΑΛ αε - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | ETAL sa - Local Development Company of Lesvos

 


ΕΤΑΛ α.ε.
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΕΠΑΛ


 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ Τ.Π. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΑΛ
...ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ Τ.Π. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΑΛ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
..."Ενημέρωση επενδυτών Αξονα 4 ΕΠΑΛ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...
........ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π.4112 21.09.2015. ΏΡΑ 14:45
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4112 Τ.Π.-ΕΠΑΛ
...... Δημοσίευση της 46/17.08.2015 απόφασης της ΕΔΤΠ, άξονα 4 ΕΠΑΛ - 2007-2013
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π.4111...
...ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π.4111 17.07.2015. ΏΡΑ 15:30
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΕΠΑΛ-2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΠ.4112......
...Κ.Π. 4112-2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27.07.2015. ΏΡΑ 14:00
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Δελτίο Τύπου-Διευκρίνιση ....
...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α3 "Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων"
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π 4111 Τ.Π. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΑΛ...
...ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π. 4111 Κ.Π. 4111-Επαγγελματίες Αλιείς Τ.Π. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΑΛ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

2η Πρόσκληση ΑΞΟΝΑΣ 4.-ΕΠΑΛ, "LEADER Αλιείας"...
... Κ.Π. 4112-Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην Κατηγορία Πράξεων 4111, είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του ¶ξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΕΠΑΛ-3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΠ 4111
Κ.Π. 4111-Επαγγελματίες Αλιείς....ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 11.05.2015. ΏΡΑ 14:00
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοίνωση-Υποβολή ενδιαφέροντος
...για την δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και Λευκώματος, Καταδυτικών Διαδρομών.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

3η Πρόσκληση ΑΞΟΝΑΣ 4.-ΕΠΑΛ, "LEADER Αλιείας"...
Για την Κατηγορία Πράξης 4111 - Επαγγελματίες Αλιείς
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Κ.Π.4121 & Κ.Π.4122 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π.4121 & Κ.Π.4122 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π.4111...
...ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π.4111
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.11.2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4 "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Κ.Π. 4121 & Κ.Π. 4122 ΤΟΥ Τ.Π. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΑΛ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π 4111 Τ.Π. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΑΛ...
...ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Κ.Π. 4111 Κ.Π. 4111-Επαγγελματίες Αλιείς Τ.Π. ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΑΛ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-Ε.Π.ΑΛ. 4126
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΕΠΑΛ-2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...
Κ.Π. 4111-Επαγγελματίες Αλιείς....ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 08.08.2014. ΏΡΑ 14:00
Ολόκληρο το άρθρο >>>

2η Πρόσκληση ¶ξονας 4.-ΕΠΑΛ, "LEADER Αλιείας"
Κ.Π. 4111-Επαγγελματίες Αλιείς.
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 4111, 4112 & 4113 Τ.Π.-ΕΠΑΛ
... Δημοσίευση της 24/16.01.2014 απόφασης της ΕΔΤΠ, άξονα 4 ΕΛΑΛ - 2007-2013
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18.10.2013 - ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4 "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ
...Ανακοίνωση Απόφασης ΕΔΤΠ 21/18.10.2013...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04.10.2013 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4 "ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ
...Ανακοίνωση Απόφασης ΕΔΤΠ 20/04.10.2013...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επανάληψη Πίνακα Κατάταξης
... Δημοσίευση της 21/18.10.2013 απόφασης της ΕΔΤΠ, άξονα 4 ΕΛΑΛ - 2007-2013
Ολόκληρο το άρθρο >>>

2η Πρόσκληση Δημοσίων Έργων Δήμου Λέσβου ΕΠΑΛ
...2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράση-412, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ), Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ, (leader ΑΛΙΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞ.4-ΕΠΑΛ...
... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, Δράση 4.1.1. "ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ"
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Δελτίο Ενημέρωσης...
Οι αλιευτικές κοινότητες παίρνουν το μέλλον τους στα χέρια τους... (GR/EN)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΛ Μ.411-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΕΠΑΛ...
...ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, 09.10.2012.-14:30.-
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Μελέτη Καταδυτικών Διαδρομών...
για τη Μελέτη – Πλαίσιο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ-(ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ) ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ».
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ενστάσεων...
...επί απόφασης Τεχνικής Προσφοράς, Φακέλων Υποψηφιότητας Ανοικτού Διαγωνισμού Μελέτης...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

Λήξη προθεσμίας υποβολής-Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
Ανοικτός Διαγωνισμός, Μελέτη- Πλαίσιο
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, 1η Πρόσκληση-LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. Αξονα 4-ΕΠΑΛ, Προσέγγιση LEADER...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

1η Πρόσκληση Δημοσίων έργων...
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δράση-412, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ), Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ, (leader ΑΛΙΕΙΑΣ)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-07.06.2011
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4 ΕΠΑΛ
(leader ΑΛΙΕΙΑΣ)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Υπεγράφη η σύμβαση για την υλοποίηση του Τ.Π. του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΙς 17.02.2011
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΑΞΟΝΑΣ 4-ΕΠΑΛ,
(leader ΑΛΙΕΙΑΣ)
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Τ.Π. "LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ"
ΕΓΚΡΙΣΗ Τ.Π. ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013, «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ...
Ολόκληρο το άρθρο >>>

ΧΑΡΤΗΣ-LEADER, "ΑΛΙΕΙΑΣ"
ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΑΞ.4-LEADER - ΕΠΑΛ...
(Ο ΧΑΡΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ)
Ολόκληρο το άρθρο >>>