Εκδήλωση Διατοπικής Συνεργασίας "Νήσων Περίπλους": Ο Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας», στο πλαίσιο του Μέτρου 421α των Τοπικών Προγραμμάτων του  Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 της Νησιωτικής Ελλάδος.

 

"ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, 10.000 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ"


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

 


 

1.       ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε., 29.04.2015

Εικαστική Άνοιξη της Νησιωτικής Ελλάδας στη Λέσβο...Φέτος την Άνοιξη στη Λέσβο, εκτός από την οργιαστική φύση του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ανθίζουν μία σειρά από εικαστικές δράσεις για την Νησιωτική Ελλάδα...

2.       ΑΦΙΣΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.

3.       ΑΦΙΣΑ, MASTERCLASS ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ

4.       ΑΦΙΣΑ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ»

5.       ΟΜΑΔΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ”

6.       ΟΜΑΔΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ”ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

7.       ΑΦΙΣΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

8.       ΣΕΝΑΡΙΟ, MASTERCLASS, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, "ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ"

9.       ΣΕΝΑΡΙΟ MASTERCLASS, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ»

10.    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

11.    ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ” ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ”.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 - στις φόρμες καταχώρησης

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.nissonart.com

( ή www.etal-sa.gr, σύνδεσμος)

1.       ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ : "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, 10.000 ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ" - 12.02.2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ"

2.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - 12.02.2015

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ"

3.       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 11 ΕΤΑΙΡΟΥΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ"

4.       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ Η ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ.


5.       ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Στον υπερσύνδεσμο αυτό παρατίθεται η ανάλυση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής για τις περιοχές των εταίρων εκτός της Λέσβου και στη συνέχεια προστίθενται  οι ανακοινώσεις ανά περιοχή.


Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.

Αναστάσιος Μ. Περιμένης

Γεν. Διευθυντής


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Εκδηλώσεις και οι δράσεις αυτών είναι κοινή δραστηριότητα των νησιωτικών περιοχών και δεν έχουν έννοια ποιοτικής αξιολόγησης. Η Επιλογή καλλιτεχνών και έργων είναι ανάλογη του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται και τηρούνται ισότιμες αναλογίες.