ΕΤΑΛ αε - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | ETAL sa - Local Development Company of Lesvos

 


ΕΤΑΛ α.ε.
LEADER I - ΜΕΤΡΟ 3:
Αγροτουρισμός

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ:

Δήμος Ερεσσού: Συντήρηση - αναπαλαίωση δημοτικού ακινήτου. Δημιουργία ξενώνα - βιβλιοθήκης.
Κοινότητα Πλαγιάς: Αναπαλαίωση παραδοσιακού κοινοτικού κτιρίου Δημιουργία ξενώνα.
Δήμος Μήθυμνας: Αποπεράτωση δωματίων ιαματικών
εγκαταστάσεων Εφταλούς.
Συνετ/σμός Γυναικών Πέτρας: Εκσυγχρονισμός δωματίων συνεταιρισμού.
Αμιγής Δημοτική Επιχείριση Καλλονής: Δημιουργία πρότυπης αγροτουριστικής μονάδας Δήμου Καλλονής.
Κοινότητα Ιππείου: Ανέγερση αγροτουριστικών καταλυμμάτων.
Ντούβα-Παναγιωτέλλη: Αναπαλαίωση οικίας-μετατροπή της σε αγροτουριστικό κατάλυμμα.
Δήμος Θερμής: Ανακαίνιση παραδοσιακού κτιρίου (Πασσάδικα). Μετατροπή σε ξενώνα.
Περγαμηνού: Αναπαλαίωση παλαιού αλευρόμυλου, δημιουργία ξενώνα.
Αγροτικός Συνεταιρισμός Συκαμινέας: Μετατροπή παλαιού ελαιοτριβείου σε ξενώνα.
Δήμος Πολυχνίτου: Μετατροπή παλαιού δημοτικού ακινήτου
σε ξενώνα.
Κοινότητα Παπάδου: Αναπαλαίωση κοινοτικού κτιρίου. Δημιουργία ξενώνα.
Κοινότητα Σκοπέλου: Αναπαλαίωη κοινοτικού κτιρίου. Δημιουργία ξενώνα.
Χαλικιώτη Ουρ: Αναπαλαίωση οικίας, δημιουργία αγροτουριστικού καταλύμματος.
Καζατζής Ευστρ.: Αναπαλαίωση οικίας, δημιουργία αγροτουριστικού καταλύμματος.
Α.Δ.Ε.Μ. Α.Ε.: Εκσυγχρονισμός εγκατ/σεων ιαματικών πηγών
στα Θέρμα Κόλπου Γέρας.
Δήμος Μήθυμνας: Βελτίωση εγκατ/σεων ιαματικών πηγών Εφταλούς, κατασκευή λιθόστρωτου μοναπατιού πρόσβασης.
Κοινότητα Λισβορίου Συντήρηση-επισκευή-ανακαίνιση λουτρικών εγκατ/σεων θερμοπηγών Λισβορίου.
Δήμος Πολυχνίτου: Αναπαλαίωση παραδοσ. κτιρίου θερμοπηγών, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Κοινότητα Μόριας: Εργα διαμόρφωσης οδού πρόσβασης προς το Ρωμαικό Υδραγωγείο.
Δήμος Πλωμαρίου: Αναπαλαίωση παραδοσιακού κτιρίου, μετατροπή σε αίθουσα σεμιναρίων και βιβλιοθήκη.
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής: Αποκατάσταση, διαρύθμιση παλιού ελαιοτριβείου σε χώρο ψυχαγωγίας.
Δήμος Θερμής: Αναστύλωση παλιού μύλου, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.
Κοινότητα Κάπης: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
στο Γενί Λιμάνι.
Κοινότητα Κλειώς: Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Τσόνια.
Κοινότητα Κλειώς: Διαμόρφωση πευκόφυτου Πάρκου.
Κοινότητα Σκοπέλου: Διαμόρφωση πλατείας Αγ.Μαγδαληνής, κάλυψη χειμάρρου.
Κοινότητα Μανταμάδου: Υδρευτική γεώτρηση στη περιοχή Παληός.
Κοινότητα Μανταμάδου: Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας Μανταμάδου.
Κοινότητα Ιππείου: Κατασκευή παραδοσιακού κυβολιθόστρωτου πρόσβασης στα αγροτουριστικά καταλύμματα.
ΕΑΣ Λέσβου: Σύστημα κράτησης δωματίων.
Διαμόρφωση κοινοτικού ιπποδρομίου Κάπης και Κλειώς.
 
 
 

®   ETAL-sa.gr - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | 1ος όροφος, Ερμού 4, Μυτιλήνη Λέσβου, TK-81100

 

     Developed & maintained by EURObit WEBs