ΕΤΑΛ αε - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | ETAL sa - Local Development Company of Lesvos

 


ΕΤΑΛ α.ε.
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Στο πλαίσιο του Τ.Π. LEADER+ στη Λέσβο, υλοποιήθηκε και είναι ενεργό  Δίκτυο Περιπατητικών Διαδρομών, 
στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, στοιχεία με χάρτες, φωτογραφικό υλικό και ενημερωτικό υλικό-οδηγό...

1. Εισαγωγικό κείμενο...
"Περπατώντας στη Φύση της Λέσβου"

2. Παρουσίαση σχεδιασμού Δικτύου...

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ ΛΕΣΒΟΥ
 

3. Χάρτες Περιπατητικών Διαδρομών και Εναλλακτικός Οδηγός 

(Προβολή Powerpoint, με συνημμένους χάρτες και οδηγό)

Τα αρχεία, ειδικότερα οι χάρτες λόγω μεγέθους και ανάλυσης πιθανόν να χρειάζονται χρόνο για τη λήψη τους...

Για την ΕΤΑΛ Α.Ε.,
Αναστάσιος Μ. Περιμένης

 

 
 
 

®   ETAL-sa.gr - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου | 1ος όροφος, Ερμού 4, Μυτιλήνη Λέσβου, TK-81100

 

     Developed & maintained by EURObit WEBs